Category: PHP
PHP jako język powłoki - porównanie wydajności
8 years, 3 months ago

Oprogramowanie do zdalnego zarządzania serwerownią hostingową EasyServer musi niejednokrotnie realizować działanie wymagające uprawnień administratora. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na odizolowanie ich od samego panelu administracyjnego. W związku z tym musiały być one realizowane przez uruchomionego demona lub przez okresowo wywoływane skrypty powłoki. W tym miejscu padło pytanie dlaczego by nie wykorzystać po prostu języka PHP, w końcu jest dostępna jego wersja dedykowana do tego - PHP-CLI. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji uznaliśmy, że trzeba porównać wydajność różnych języków powłoki.

1
RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn
Lucid Mailer
Effective email marketing: newsletters, bulletins,
mailing campaigns
Lucid CRM
Customer relationship management, internal communication, individual sale
Lucid Sale
Sales assistant with custom-made
e-commerce platforms
Lucid Assistance
Post-Sales support for customers and troubleshooting solutions
Lucid Panel
Software for remote administration of
dedicated servers
Copyright © 2002-2012 Spacja.com