Category: J2EE
Expression Language
6 years, 10 months ago

EL to język który powstał jako alternetywa dla tych, którzy na stronach JSP nie potrafią lub nie lubią pisać w Javie. Generalnie możemy uniknąć stosowania elementów skryptowych na stronach JSP poprzez wykorzystanie akcji standardowych. Stosowanie akcji posiada jednak pewne ograniczenia - np. nie można odwoływać się do elementów zagnieżdżonych w komponentach. EL daje nam takie możliwości. Aby posługiwać się językiem EL, musimy jednak wymazać z pamięci wszystkie reguły jakie obowiązują w Javie. Język EL to po prostu zupełnie inna składnia. 

Wykorzystanie funkcji Expression Language w JSP
7 years, 1 month ago

Kiedy potrzebujesz silniejszego wsparcia ze strony JSP, powiedzmy metody Javy, ale nie chcesz stosować w kodzie swojej strony JSP elementów skryptowych, z pomocą mogą Ci przyjść funkcje języka EL. EL (Expression Language) to język skryptowy, który pozwala wywołać komponenty Javy (tj. komponenty JavaBeans) z poziomu strony JSP. Oprócz komponentów możliwe jest również wywoływanie zwykłych funkcji Javy. Poniższy artykuł opisuje sposób zastosowania tej ostatniej możliwości.

Obsługa ciasteczek przez kontenery webowe w aplikacjach J2EE
7 years, 2 months ago

Chociaż ciasteczka (czasem nazywane też znacznikami kontekstu klienta) były początkowo projektowane z myślą o obsługą stanu sesji, to możemy ich z powodzeniem używać do innych, własnych celów.

Atrybuty i parametry aplikacji J2EE
7 years, 5 months ago

Każdy, kto miał do czynienia z serwletami J2EE, powinien poświęcić nieco uwagi na analizę znaczenia atrybutów w aplikacji webowej, przede wszystkim zaś na różnice dzielące je od parametrów. Atrybuty aplikacji webowej to nie to samo co parametry, a poniższy blog opisuje ich znaczenie.

Obsługa sesji przez serwery webowe w J2EE
7 years, 9 months ago

Zaraz po odesłaniu do nas odpowiedzi serwery WWW zapominają, kim jesteśmy. W wielu przypadkach takie zachowanie jest prawidłowe, niekiedy jednak konieczne jest utrzymywanie pomiędzy klientem a serwerem stanu konwersacyjnego obejmującego wiele żądań. Interfejs API serwletów oferuje nam zadziwiająco proste rozwiązanie tego problemu.

Interpretacja stron JSP do serwletu
7 years, 10 months ago

Każda strona JSP ostatecznie jest tłumaczona przez kontener na pełnoprawny serwlet, który jest następnie wykonywany w ramach aplikacji internetowej. Można więc powiedzieć, że wszystkie takie serwlety są pisane za nas. To, jak serwlet zostanie napisany i jak będzie działać, zależy jednak od tego, jakich elementów użyjemy w kodzie JSP. Poniżej opisuję te zależności oraz wyjaśniam jak tak naprawdę należy rozumieć funkcjonowanie stron JSP. 

Przechwytywanie żądań w aplikacji J2EE
8 years, 2 weeks ago

API serwletów Javy udostępnia nam funkcjonalność tzw. filtrów. Pozwalają one na przechwytywanie żądań HTTP po stronie serwera. A skoro można przechwytywać żądania, można także kontrolować odpowiedzi. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że serwlety nie mają o tym najmniejszego pojęcia. O tym co się dzieje z żądaniem przy działaniu filtrów oraz w jaki sposób możemy zaimplementować taką funkcjonalność opisuję poniżej.

Bezpieczeństwo aplikacji J2EE
8 years, 2 weeks ago

Ze względu na coraz liczniejsze ataki na aplikacje webowe, warto jest znać podstawowe zasady zabezpieczania aplikacji internetowej po stronie serwera. Poniżej opisuję w jaki sposób możemy zabezpieczać nasze zasoby przed próbami nielegalnego się do nich odwołania.

1 2
RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn
Lucid Mailer
Effective email marketing: newsletters, bulletins,
mailing campaigns
Lucid CRM
Customer relationship management, internal communication, individual sale
Lucid Sale
Sales assistant with custom-made
e-commerce platforms
Lucid Assistance
Post-Sales support for customers and troubleshooting solutions
Lucid Panel
Software for remote administration of
dedicated servers
Copyright © 2002-2012 Spacja.com