Interpretacja stron JSP do serwletu
7 years, 10 months ago

Każda strona JSP ostatecznie jest tłumaczona przez kontener na pełnoprawny serwlet, który jest następnie wykonywany w ramach aplikacji internetowej. Można więc powiedzieć, że wszystkie takie serwlety są pisane za nas. To, jak serwlet zostanie napisany i jak będzie działać, zależy jednak od tego, jakich elementów użyjemy w kodzie JSP. Poniżej opisuję te zależności oraz wyjaśniam jak tak naprawdę należy rozumieć funkcjonowanie stron JSP. 

Przechwytywanie żądań w aplikacji J2EE
8 years, 2 weeks ago

API serwletów Javy udostępnia nam funkcjonalność tzw. filtrów. Pozwalają one na przechwytywanie żądań HTTP po stronie serwera. A skoro można przechwytywać żądania, można także kontrolować odpowiedzi. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że serwlety nie mają o tym najmniejszego pojęcia. O tym co się dzieje z żądaniem przy działaniu filtrów oraz w jaki sposób możemy zaimplementować taką funkcjonalność opisuję poniżej.

Bezpieczeństwo aplikacji J2EE
8 years, 2 weeks ago

Ze względu na coraz liczniejsze ataki na aplikacje webowe, warto jest znać podstawowe zasady zabezpieczania aplikacji internetowej po stronie serwera. Poniżej opisuję w jaki sposób możemy zabezpieczać nasze zasoby przed próbami nielegalnego się do nich odwołania.

Przechwytywanie zdarzeń w aplikacji J2EE
8 years, 3 weeks ago

API Servletów Javy udostępnia funkcjonalność pozwalającą na podsłuchiwanie zdarzeń mających miejsce po stronie serwera. Na przykład możemy wyłapywać momenty przyjścia żądania HTTP na serwer do aplikacji webowej. Poniżej przedstawiam opis tej funkcjonalności.

Struktura katalogów i odwzorowania archiwum WAR
8 years, 1 month ago

Specyfikacja serwletów i stron JSP zawiera wiele szczegółowych zasad określających, gdzie należy umieszczać poszczególne zasoby w pliku WAR aplikacji. W zasadzie wszystkie te czynności jest w stanie wykonać za nas program ANT. Niemniej jednak warto znać podstawowe zasady umiejscawiania plików, chociażby w celu zrozumienia jak działa dostęp stron HTML i JSP kierowany przez kontener. Poniżej opisuję najważniejsze z zasad.

Cykl życia serwletu
8 years, 1 month ago

Serwlet to dzisiaj jeden z najczęściej używanych obiektów działających po stronie serwera w modelu typu żądanie-odpowiedź. Poniżej przedstawiam najbardziej istotne aspekty dotyczące jego życia, konfiguracji i sposobu działania.

NullPointerException w GWT
8 years, 2 months ago

Natrafiłem ostatnio na dość dziwny problem przy obsłudze wyjątków w GWT. Dokładniej przy wyłapywaniu sytuacji braku poszukiwanej wartości wyjątkiem NullPointerException.

PHP jako język powłoki - porównanie wydajności
8 years, 3 months ago

Oprogramowanie do zdalnego zarządzania serwerownią hostingową EasyServer musi niejednokrotnie realizować działanie wymagające uprawnień administratora. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na odizolowanie ich od samego panelu administracyjnego. W związku z tym musiały być one realizowane przez uruchomionego demona lub przez okresowo wywoływane skrypty powłoki. W tym miejscu padło pytanie dlaczego by nie wykorzystać po prostu języka PHP, w końcu jest dostępna jego wersja dedykowana do tego - PHP-CLI. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji uznaliśmy, że trzeba porównać wydajność różnych języków powłoki.

1 2 3 4
RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn
Lucid Mailer
Effective email marketing: newsletters, bulletins,
mailing campaigns
Lucid CRM
Customer relationship management, internal communication, individual sale
Lucid Sale
Sales assistant with custom-made
e-commerce platforms
Lucid Assistance
Post-Sales support for customers and troubleshooting solutions
Lucid Panel
Software for remote administration of
dedicated servers
Copyright © 2002-2012 Spacja.com