Systemy CRM RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn

Ofertę systemów CRM kierujemy do firm, które pragną w bardziej efektywny sposób zarządzać relacjami ze swoimi kontrahentami oraz klientami. Doskonale zdajemy sobie sprawę z indywidualności każdego z naszych klientów, dlatego nasze projekty rozpoczynamy po dogłębnej analizie jego branży.

Nowoczesne rozwiązania

Nowoczesna funkcjonalnośćNasze systemy budujemy głównie w architekturze bazującej na Cloud Computing. Jest to technologia, która pozwala klientowi na uzyskanie korzyści finansowych związanych z brakiem konieczności zatrudniania całego zespołu informatycznego do zarządzania systemem. Oprogramowanie instalowane jest po stronie dostawcy, który odpowiedzialny jest za jego utrzymanie. Klient ma dostęp do systemu przez Internet i w ogóle nie musi się martwić o wszystkie sprawy związane z jego administracją. Jedyne czego potrzebuje, to dostęp do Internetu, a do systemu może się zalogować z dowolnego miejsca na świecie. Ponieważ z jednego bazowego systemu CRM może jednocześnie korzystać wiele firm i nie potrzebny jest proces wdrażania systemu, klient sumarycznie zawsze ponosi korzyści finansowe związane z tym rozwiązaniem. Przykładem aplikacji bazującej na Cloud Computing-u jest Gmail, Yahoo lub Hotmail. Nasze systemy mogą działać na podobnej zasadzie.

Bogata i elastyczna funkcjonalność

Bogata i elastyczna funkcjonalnośćW zakresie funkcjonalności firma Spacja.com udostępnia gotowy produkt o nazwie LucidCRM spełniający podstawowe wymagania do zarządzania bazą klientów. Produkt ten dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Po etapie analizy potrzeb i wymagań projektujemy dedykowane dla każdego rozwiązania. W zakresie tym oferujemy:

 

 • pomoc w analizie własnych celów biznesowych
 • projektowanie dedykowanych na potrzeby klienta rozwiązań
 • definiowanie wymagań funkcjonalnych i dostarczenie docelowego systemu zarządzania bazą klientów
 • pomoc w testach rozwiązań

Dlaczego LucidCRM?

Przede wszystkim umożliwia on prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany, gromadzi informacje handlowe dotyczących klientów handlowych i potencjalnych w jednym miejscu. Jest bardzo przejrzystym i przyjaznym w użytkowaniu narzędziem, które oprócz podstawowych cech charakterystycznych dla systemów klasy CRM posiada wsparcie dla komunikacji wewnętrznej w Twojej firmie. Ze względu na intuicyjność rozwiązań nie wymaga poznania jakiejkolwiek instrukcji obsługi. Wyróżnia się przejrzystością, prostotą obsługi i uniwersalnością. Dodatkowo zintegrowany jest ze wszystkimi narzędziami z pakietu LucidOffice, co zapewnia mu możliwość spełnienia wymagających oczekiwań.

 • System dostępny online jako usługa w modelu SaaS (Software as a Service) - pozwala na eliminację kosztów  związanych z instalacją i administracją oprogramowania.
 • Prostota i intuicyjność obsługi
 • Posiada pełną funkcjonalność wymaganą dla systemów klasy CRM wzbogaconą o powiadomienia i komunikaty wewnętrzne dla wsparcia organizacji pracy
 • Brak długotrwałych umów – płatność od ilości użytkowników
 • Możliwość dostosowania do potrzeb klienta
 • System zintegrowany z innymi aplikacjami z pakietu LucidOffice

 

Bezpieczeństwo

BezpieczeństwoPrzetwarzanie danych klienta w architekturze cloud computing należy rozumieć jako przetwarzanie dokonywane za pomocą systemu połączonego z siecią publiczną, w związku z czym aplikacja dostarczana przez usługodawcę musi posiadać wysoki poziom zabezpieczeń. W zakresie tym firma Spacja.com realizuje następujące rozwiązania:

 

 • Kontrola dostępu do danych CRM: w ramach korzystania z aplikacji zapewnione jest, aby dla każdego użytkownika zarejestrowany był odrębny identyfikator i hasło oraz aby dostęp do danych był możliwy wyłącznie po przeprowadzeniu procesu autoryzacji i uwierzytelnienia.
 • Śledzenie danych: każdy obiekt w systemie posiada swoją historię. Próba zmiany danej powoduje dodanie wpisu do odpowiadającej jej historii. Dzięki temu system posiada wiedzę o tym kto i kiedy co zmodyfikował.
 • Poufność i integralność danych: wszystkie dane wymieniane między komputerem klienckim a serwerem przesyłane są przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia SSL w protokole HTTPS . Zasoby udostępniane w systemie (tj. pliki raportów czy obrazki) przechowywane są na serwerze w obszarach chronionych, do których nikt z zewnątrz nie ma dostępu - bez pomyślnej próby uwierzytelniania i autoryzacji nie można pobrać danego zasobu z serwera.
 • Kopie zapasowe: wszystkie dane klienta (tj. dane kontaktowe, zadania, wydarzenia) magazynowane są w wydzielonej, niedostępnej dla innych użytkowników bazie danych. Z bazy tej regularnie tworzone i archiwizowane są kopie zapasowe. Dzięki temu na wypadek nieprzewidzianej awarii informacje można w łatwy sposób odzyskać. System zabezpiecza przed tworzeniem kopii zapasowych przez osoby nieuprawnione.
 • Fizyczny dostęp do urządzeń: budynki i pomieszczenia, w których mieści się infrastruktura służąca do przechowywania danych klienta zabezpieczana jest przed dostępem osób nieuprawnionych.
Lucid Mailer
Effective email marketing: newsletters, bulletins,
mailing campaigns
Lucid CRM
Customer relationship management, internal communication, individual sale
Lucid Sale
Sales assistant with custom-made
e-commerce platforms
Lucid Assistance
Post-Sales support for customers and troubleshooting solutions
Lucid Panel
Software for remote administration of
dedicated servers
Copyright © 2002-2012 Spacja.com