Oprogramowanie serwerowe RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn

Administracja kontami e-mail, serwerem WWW, stronami internetowymi czy domeną powinna być maksymalnie uproszczona, aby osoba niedysponująca wiedzą techniczną mogła wykonać pewne podstawowe operacje konfiguracyjne w klarowny dla niej sposób. Dostarczane przez firmę Spacja.com oprogramowanie serwerowe ma na celu maksymalne uproszczenie powyższych elementów ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • administrację serwerem WWW
  • obsługę domen
  • hosting (zarządzanie stronami internetowymi)
  • zarządzanie DNS (Domain Name System)
Lucid Mailer
Effective email marketing: newsletters, bulletins,
mailing campaigns
Lucid CRM
Customer relationship management, internal communication, individual sale
Lucid Sale
Sales assistant with custom-made
e-commerce platforms
Lucid Assistance
Post-Sales support for customers and troubleshooting solutions
Lucid Panel
Software for remote administration of
dedicated servers
Copyright © 2002-2012 Spacja.com